Canisterapia je radosť

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka, vplýva na jeho psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu. Podporuje a rozvíja telesné, emocionálne, sociálne a rozumové schopnosti.

Canisterapia pomáha

  • Rozvíja pohybovú koordináciu, jemnú a hrubú motoriku
  • Zvyšuje pozornosť, sústredenie. Znižuje prejavy hyperaktivity, zmeny nálad
  • Rozvíja kognitivné funkcie ako myslenie, pamäť, reč a vnímanie
  • Zlepšenie komunikácie, podpora samostatnosti, zvyšovanie sebavedomia a kladného sebahodnotenia
  • Aktivizuje, motivuje a rozvíja predstavivosť
  • Zlepšuje orientáciu v priestore
  • Vytrhnutie z izolácie a osamelosti
  • A mnohé ďalšie

„Deti sa pri psíkovi učia zodpovednosti, ohľaduplnosti, vytvárajú si pozitívny vzťah k okoliu, sú empatickejšie, priateľskejšie.
Psík im dáva lásku, pocit pochopenia, motivuje ich k činnostiam a zároveň pôsobí upokojujúco. Kanisterapia pomáha rozvíjať aj stimulovať rôzne oblasti.”​

Kamaráti sú dôležití

Pri všetkých aktivitách ( témach)  využívam rôzne pomôcky, deti iba navádzam, samé prídu na odpovede, premýšľajú, vedia zhodnotiť situáciu, správanie, učia sa rozlišovať dobré-správne-nesprávne-zlé-nevhodné, tým sa stávajú zodpovedné, samostatné, cítiace, tolerujúce, rešpektujúce, ohľaduplné, sebavedomé, zdravé, tvorivé, šťastné a láskavé.

Môj kamarát psík

Témy ako napr: pomenovanie časti tela psíka, starostlivosť o psíka, nové pojmy vodítko, pamlsky, obojok a pod.

Rozvíja slovnú zásobu, kongnitívne funkcie, rozvíja motoriku

Psík na výlete

Skladáme si z obrázkov príbeh, rozprávame sa koho stretol, aké bolo počasie, kde sa vyváľal, ako sa pri tom cítil, čo v tej chvíli potreboval

Rozvíja fantáziu, predstavivosť, jazykový cit, tvorba viet, samostatné rozprávanie, vcítenie sa do druhého – sociálne cítenie, rozvoj empatie

Chorý psík

Pozorovanie psíka, hmatová opora, dýchanie pes/človek – porovnávanie rozdielu a následná imitácia – oblizovanie, zívanie, vyplazovanie jazyka, napodobňovanie štekania, mľaskania, knučania, hladkáme psíka. Počúvame ako dýcha, rozprávame sa ako sa my cítime.

Rozvíja sociálne cítenie, citové a rozumové schopnosti. Pocit bezpečia, vyjadrovanie citov

My kamaráti

Lásku k zvieratkám som cítila od malička. Najviac som obdivovala psíky. Bavilo ma pozorovať ich ako sa hrajú, pobehujú, očuchávajú, vrtia chvostíkom, oddane svojich pánov chránia, sprevádzajú a hlavne ako nám pri každej príležitosti preukazujú svoju náklonnosť a lásku. Spoznávaním, pozorovaním a porozumením som prišla na to, že psíky nás môžu naučiť ako žiť pre prítomnú chvíľu a vychutnať si každý okamžik.

Naučia nás hrať sa, učiť sa, úprimne sa tešiť z maličkostí, odpúšťať, pozorovať, počúvať, prejaviť sa, nezabúdať na čaro maličkostí, prekonať náročné životné situácie a pritom milovať z celého srdca. Vedú nás k úcte, trpezlivosti.

Dávajú nám príležitosť pochopiť seba aj iného, prirodzene a láskyplne vedome rásť.

Nebojme sa dať zmene priestor a inšpirujme sa nimi.

Záujmový krúžok

Zmysluplné využitie voľného času

Urobte deťom radosť a zariaďte pre nich to, po čom naozaj túžia. Doprajte deťom nahliadnuť do sveta psíkov, jedinečnej zábavy a zmysluplného využitia voľného času formou hry a zábavných aktivít porozumieť sebe a okolitému svetu.

Deti budú mať možnosť oboznámiť sa s tajmi sveta zvierat, ochrany prírody, spolužitia človeka a zvieraťa, naučia sa „čítať psiu reč“. Dozvedia sa napr: ako sa správať pri strete s cudzím psom, ako sa správne starať o svojho psíka. Deti sa naučia ako správne manipulovať so psami, dostanú informácie o výžive a starostlivosti,oboznámime ich so základmi výcviku a výchovy psa a dostanú rady pri odstraňovaní zlozvykov a problémov v správaní štvornohých kamarátov. Aktivity so psom zlepšujú u detí spoluprácu (pes je veľmi motivačný a pre deti zaujímavý), komunikáciu, smelosť, hrubú a jemnú motoriku, záujem o zvieratá a pozitívny vzťah k živým tvorom a prírode, sociálnu prispôsobivosť a pozitívne naladenie celého kolektívu.

Takáto forma canisterapie je mimoriadne vhodná aj pre deti s poruchou pozornosti (ADD) a hyperaktivity (ADHD) , kde pozitívne pôsobenie psa je nepopierateľné.

Priebeh krúžku je vždy prispôsobený veku a zručnostiam detí.

Všetko bude prebiehať zážitkovou formou hier, zábavných aktivít, tvorení, navštívi nás veterinár, služobný aj záchranársky psík a množstvom ďalších zaujímavých a inšpiratívnych aktivít.

Budú na vás čakať certifikovaní inštruktor a canisterapeutický certifikovaný psík.

Pre koho je krúžok určený?  Vhodné pre všetky deti

Koľko stojí krúžok?  127,50 eur / 15 vyučovacích hodín

                                        8,50 eur/  1 vyučovacia hodina/ 45 minút

 

Kedy a kde sa bude krúžok konať? 

Individuálna canisterapia pondelok dohodou

ZŠ DUDOVA 2 utorok o 14:00 

CZŠ NARNIA BEŇADICKÁ 38 streda o 15:00     

SZŠ  FELIX KRÁSNOHORSKÁ 14 – štvrtok o 14:45

SZŠ  FELIX TEMATÍNSKAštvrtok o 15:45

Individuálna canisterapia  – piatok dohodou

Kontakt

Pre všetkých, ktorí sa chcú dotknúť...

0902 194 402