2% pre občianske združenie Sme kamaráti

Prvý krát sme poberateľmi 2% z dane z príjmu.

Od vzniku nášho OZ ​v roku 2019 sme s našimi psími terapeutmi vykonali viac ako 200 intervencií s asistenciou psov v rehabilitačných, sociálnych, školských a iných špeciálnych zariadeniach. V roku 2020 sme sa ďalej venovali individuálne a bezplatne rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ako aj deťom zo sociálne slabších rodín a to prostredníctvom domácich i exteriérových intervencií.
Prostriedky získané z príjmu 2% preto vynaložíme na ďalšie skvalitnenie našich služieb a to najmä na nákup pomôcok na výcvik terapeutických psov, nákup senzorických, didaktických či iných špeciálnych pomôcok, ktoré tak veľmi potrebujeme

Snažíme sa byť, vždy tam, kde je to potrebné. Sme kamaráti a najradšej robíme radosť.

Za každé 2% vyslovujeme my aj naši psí terapeuti veľké ĎAKUJEM.

Ako postupovať?

Podrobné informácie a postup krokov pre zamestnancov, fyzické osoby, a právnické osoby v súvislosti s poukázaním 2% z dane môžete nájsť na www.rozhodni.sk.

Tlačivo pre zamestnancov: Vyhlásenie o zaplatení dane pre zamestnancov

Údaje o našom občianskom združení

Obchodné meno alebo názov: Sme Kamaráti
Sídlo združenia: Haanova 42, 851 04 Bratislava
IČO: 52845699
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7507 9358 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)